Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

4777727772
4777727772
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried vialilacwine lilacwine
4777727772
4777727772
4777727772
4777727772
1082 0a37 500
Reposted bymiejmniejarchitectplugss
4777727772
4777727772
1077 b2f4 500
Reposted byarchitectRekrut-Kmiejmniej
4777727772
1008 3cc8 500
Tags: moon neon napisy
Reposted byamphetaminelogicMartwa13warkoczpomoorpseudooptymistkaseaweeddancingwithaghost
4777727772
0753 f9da
Reposted fromsavatage savatage viapressanybeton pressanybeton
4777727772
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
4777727772
8943 656f 500
Reposted fromsavatage savatage vianonecares nonecares
4777727772
Reposted fromFlau Flau viaMartwa13 Martwa13

April 20 2018

4777727772
0242 f7bd
Reposted fromursa-major ursa-major viaRekrut-K Rekrut-K
4777727772
0458 9c09 500
Reposted byarchitectv2pxmangoexwyczesanagitaraxZoonk11
4777727772
0457 da75 500
Reposted bywarkoczdefinition-of-sexpoisonedivymysteryblackcatDreamsMayComejointskurwysynBrainynomsbuttersiamanartistUNDISC0VERDGYRLkateistruenecia
4777727772
0456 6e70 500
Reposted byv2pxdefinition-of-sexmangoewwojtlLaCamisaNegrapredictableannieBrainyihearvoicespkz451eternaljourneywasnaewaniliowaa
4777727772
0455 cbb0
Tags: cup of tea coffee
Reposted byAgnyaSoulPLwarkoczBrainyponurykosiarzwszystkodupaMadsentropiahigh
4777727772
4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl